Motywy zwierzęce w sztuce

Ludzkość jest niezaprzeczalnie elementem natury. Pod niektórymi względami potrafi nad nią górować, niemniej jednak w żadnym wypadku nie będzie w stanie wystąpić poza nią. Z tej myśli bierze się ludzki szacunek dla przyrody, jaki przez lata przybierał rozmaite formy. Jakąś z nich wydaje się umieszczanie motywów roślinnych jak i również od zwierząt w wytworach sztuki.

Najwspanialsza księga, jaką widział świat, innymi słowy Pismo święte, mieści tak wiele symboli zwierząt, że doczekała się przeróżnych studiów opisujących bestiarium z Biblii. Z najbardziej oczywistych przykładów wystarczy wymienić owieczkę, która w drugiej części występuje niejednokrotnie jako symbol potulnego wierzącego. Także dawna twórczość artystyczna antycznego Rzymu, odseparowana wszakże od żydowskiej bądź chrześcijaństwa, wykorzystuje motyw zwierzęcy - wilczycy żywiącej założycieli metropolii Rzym, Romulusa i Remusa. W antycznej Grecji gigantyczną rozmaitość zwierząt wyśledzić możemy w mitach i - co się z tym wiąże - we wszelkich wytworach sztuk plastycznych, chociażby w malarstwie. Czworonogi były wszak tym, co ludzie obserwowali każdego dnia dookoła siebie, badali ich preferencje oraz postępowanie, a w efekcie zdołali konfrontować je z przymiotami ludzkimi.

Ta możliwość była używana przez mnóstwo twórców wszystkich epok. Choćby znany nasz poeta Ignacy Krasicki w licznych bajkach wzorował się na motywach zwierzęcych. Pisząc o ptaszkach w klatce czy kruku i lisie, sporządził morały w ogóle do zwierząt nie nawiązujące. Także w bajkach wieszcza Adama Mickiewicza pojawiają się czworonogi, chociaż w innym charakterze niż u poprzednika. W ogóle legendy czy opowieści pełne są istot ze świata fauny. Nie jedynie polscy mistrzowie pióra w ten sposób budowali swoje dzieła. Przytoczyć wystarczy choćby Jean'a de La Fontaine'a.

Popularne są także teksty, gdzie zwierzęta znajdują się centralnymi bohaterami, ale nie wyrażają stricte cech człowieka, nie są alegoriami. Choćby ogólnie czytywana historia "Lassie, wróć" bądź, z innej beczki, "Biały Kieł" albo "Konik Garbusek". Możemy wymienić pełny szereg utworów literackich, w których zwierzęta występują jako przyjaciele lub współpracownicy istot ludzkich i wyrażają wyłącznie same siebie. Do tego typu lektur należą np. "Czarownice z Eastwick", opowieść "Pieśni lodu i ognia" lub nieśmiertelne krajowe "W pustyni i w puszczy".

Zwierząt jest dozwolone szukać w każdej sferze sztuki. Rozległym polem do analizowania tegoż przedmiotu wydaje się ewidentnie malarstwo. Ktoś zaciekawiony odkryje tu całe morze dowodów na to, jak bardzo świat fauny penetruje faktyczność osoby ludzkiej.